شنونده: 11
دریافت: 12
بازدید: 630

اردیبهشت|96

19

11:41

دهه پایانی تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری بشنوید

ایران صدا: دهه پایانی تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری آغاز شد.

برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری را درباره ورزش، ضرورت سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور، بررسی لیست دارایی های نامزدها پیش و پس از مسولیت شان، ایجاد اشتغال، فروش نفت و دیگر موارد، در صدای شاهد بشنوید.

سردبیر: مهران رهبرحقيقت

تهیه کننده اینترنتی: آسيه حيدري

اجتماعی

 

منبع :راديو فرهنگ

تصوير شاهد خبر
 
  • 6':44"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

6':44"

 

ایمیل شما:

email icon