شنونده: 6
دریافت: 21
بازدید: 602

اردیبهشت|96

17

9:17

تاثیر فردوسی حکیم در خارج از مرزها بشنوید

ایران صدا: مردم و فرهنگ تاجیکستان تاثیر بسیاری از حکیم فردوسی گرفته اند.

به گفته دکتر سعیدزاده پژوهشگر تاجیک، مردم و فرهنگ تاجیکستان تاثیر بزرگی از فردوسی گرفته اند.

گزارش صدای شاهد را بشنوید.

سردبیر: مهران رهبرحقيقت

تهیه کننده اینترنتی: آسيه حيدري

فرهنگ و هنر

 

منبع :راديو فرهنگ

تصوير شاهد خبر
 
  • 2':17"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

2':17"

 

ایمیل شما:

email icon