شنونده: 1
دریافت: 3
بازدید: 569

اردیبهشت|96

13

14:8

خرید تضمینی گندم از کشاورزان بشنوید

ایران صدا: خرید تضمینی گندم از کشاورزان به 600هزار تن رسید و استان خوزستان رکورددار خرید تضمینی گندم در کشور است.

توضیحات حسن عباسی معروفان، معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران را در این باره در صدای شاهد بشنوید.

سردبیر: مهران رهبر حقيقت

تهیه کننده اینترنتی: فاطمه منشي پور

اجتماعی

 

منبع :راديو ايران

تصوير شاهد خبر
 
  • 1':21"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

1':21"

 

ایمیل شما:

email icon