شنونده: 1
دریافت: 3
بازدید: 441

اردیبهشت|96

11

17:17

وزارت خارجه: دستوالعملی برای مذاکره با آمریکا خارج از برجام نداریم بشنوید

ایران‌صدا: سخنگوی وزارت خارجه گفت: هیج دستورالعملی برای گفت‌وگو درباره مسائل خارج از برجام با آمریکایی‌ها نداریم.

وی از توضیح بیشتر خودداری کرد و افزود: آنچه در کمیسیون برجام میان طرف ها رد و بدل می شود صرفا مسائل برجامی است و ما کماکان در رابطه با گفت‌وگو با آمریکا درباره مسائل خارج از برجام دستورالعملی نداریم.

سردبیر: مريم حسيني

تهیه کننده اینترنتی: مريم حسيني

اجتماعی

 

منبع :راديو ايران

تصوير شاهد خبر
 
  • 0':53"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

0':53"

 

ایمیل شما:

email icon