شنونده: 1
دریافت: 3
بازدید: 470

اردیبهشت|96

10

13:59

پیشگیری و مقابله با تقلب آثار علمی بشنوید

ایران صدا: مراکزی که مقاله علمی تقلبی تولید می کنند، پلمپ می شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در این باره توضیح می دهد. صدای شاهد را بشنوید.

سردبیر: مهران رهبر حقيقت

تهیه کننده اینترنتی: فاطمه منشي پور

اجتماعی

 

منبع :راديو ايران

تصوير شاهد خبر
 
  • 0':56"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

0':56"

 

ایمیل شما:

email icon