شنونده: 2
دریافت: 4
بازدید: 412

اردیبهشت|96

09

9:39

اعتماد بیشتر مردم با شفاف کردن هزینه‌های انتخاباتی بشنوید

ایران‌صدا: میزان و منابع هزینه تبلیغات انتخاباتی در بسیاری از کشورها برای عموم شفاف است اما در ایران هاله‌ای از ابهام آن را فراگرفته است.

این گزارش به موضوع چرخه پول نامزدهای انتخاباتی و لزوم شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های تبلیغاتی پرداخته است.

سردبیر: مهران رهبر حقيقت

تهیه کننده اینترنتی: مريم حسيني

اجتماعی

 

منبع :راديو ايران

تصوير شاهد خبر
 
  • 4':32"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

4':32"

 

ایمیل شما:

email icon