no related item

شنونده: 25
دریافت: 48
بازدید: 4168

فروردین|96

16

20:0

فصل شکوفايي

جوانان و توقعات

ایران صدا: توقعات ما از دیگران نباید به حریم و آزادی های شخصی آنان صدمه وارد کند.

کارشناس/مهمان: سلطاني,  

برخی والدین از فرزندان خود توقعاتی دارند و با تحکم می خواهند آن توقعات جامه عمل بپوشند اما در مسیر این امر به فرزندان خود یاری نمی رسانند.
امکانات لازم و شرایط مناسب را فراهم نمی کنند و راه ها و روش های مناسب را به آنها نمی آموزند.
این گونه توقعات نه تنها بهداشت روانی فرزندان را به خطر می اندازد بلکه رابط سالم بین با فرزندان را دچار خدشه می کند.
فرزندان با نفرت و انزجار به زندگی، کار و تحصیل مشغول می شوند که حتی اگر در ظاهر موفق هم شوند در حقیقت رضایت باطنی ندارند و بی تردید به افسردگی مبتلا خواهند شد.

همچنین پدر و مادرهایی که کودکی سختی را پشت سر گذاشته اند همواره در سر دارند که کودکان شان در راحتی و رفاه زندگی کنند و بیشتر مواقع در این امر افراط می کنند.
فزندانی که در این خانواده ها بزرگ می شوند، افرادی وابسته و غیر خلاق بار می آیند و در زندگی آینده و پس از ازدواج نیز به وابستگی خود ادامه می دهند و دچار شکست خواهند شد.

تهیه کننده اینترنتی: آسيه حيدري

دبیر سرویس: محمدمهدي شادبهر

سرویس اجتماعی و دانش

منبع : راديو جوان

تهیه کننده برنامه اصلی : سيدغفوري,

گوینده : معاوني,

کلید واژه : توقعات, وابستگي, والدين,

 

 
مدت:

56':22"

 

56':22" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon